SJÄLVLEDARSKAP

COACHING

MEDITATION

YOGA

Min vision är ett samhälle där vi alla tar ett större ansvar för varandras välmående genom att praktisera mer medkänsla och kärlek.

Jag kan bidra med verktygen för att hjälpa individer, företag och organisationer med den förändring som krävs!

SJÄLVLEDARSKAP

Jag är diplomerad coach, meditationslärare och seasonal yoga lärare och med lång erfarenhet av ett starkt självledarskap. Coaching, meditation och yoga är kraftfulla verktyg som jag använder i min vardag och i yrkeslivet.

Jag har en grund som systemingenjör och projektledare inom IT-branschen och är van vid att arbeta stukturerat i team. Grunden för att att få team att fungera bra bygger på ett stort mått av självledarskap där alla i teamet vet sin roll och sitt ansvar. Att våga vara öppen och sårbar och våga ta hjälp när det är svårt kräver mod och självinsikt.

Är ditt företag, organisation eller förening i behov av en dos energipåfyllning eller behöver ni få hjälp med att få perspektiv på er situation? Med hjälp av bevisat effektiva metoder, som har stöd av den moderna forskningen, lär vi oss hur vi kan förbättra vårt självledarskap och även få en förbättrad förståelse för oss själva och därmed en ökad förståelse för andra. Det är en viktig grund för att kunna samarbeta på ett bättre och mer genuint sätt och för att alla i gruppen ska kunna se sin del i helheten. Det ger också en större arbetsglädje, minskad stress och en lägre sjukfrånvaro.

Det är helt enkelt ett mycket smart sätt att öka lönsamheten och boosta effektiviteten i ditt företag eller organisation!

COACHING

Coachande samtal är ett framgångsrikt verktyg för att hjälpa dina medarbetare att utvecklas, fatta beslut eller komma till insikt. Coaching är inte terapi eller rådgivning utan en samtalsmetod som hjälper dig att ta reda på vad du vill, vart du vill komma, hur du ska komma dit och vilka eventuella hinder som kan dyka upp på vägen. För mer info se Coaching.

Kurser, workshops och föreläsningar

Jag erbjuder kurser, workshops och föreläsningar inom coaching, meditation och yoga. Fokus är på de senaste rönen från neurovetenskapen, hälsopsykologin och lyckoforskningen.

Exempel på teman :

 • Uppmärksamhet och närvaro

 • Tacksamhet

 • Savoring (att medvetet förstärka positiva upplevelser)

 • Autopilot och impulskontroll

 • Mindfulness

 • Kärleksfull Vänlighet / Metta

 • Compassion

 • Acceptans

 • Aktivt hopp - Den stora omställningen

 • Inner Development Goals, IDG (https://www.innerdevelopmentgoals.org/ )

 • TEAL - Framtidens självstyrande organisioner

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information: Kontakt

Yoga för män hos Yoga Andrum

Start: Torsdag 8/9 18:45-20:00, 7 tillfällen.

Kostnad: 1195 kr
Plats: Hantverkaregatan 36, 602 32 Norrköping

Ledare: Johan Melin

Nivå: Inga förkunskaper krävs

Läs mer och anmäl dig här: Yoga för män hos Yoga AndrumCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Yoga-Johan

Diplomerad Coach
Meditationslärare
Seasonal Yoga lära
re

Johan Melin, Pilvägen 12, 616 33 ÅBY

Epost: johan@yoga-johan.com

FB: yogajohan.se

Instagram: yoga_johan

Mobil: 0733-425 080