Meditationskurs

Målet med kursen är att du ska:

• Få kunskap om olika meditationstekniker och olika verktyg för ökat välbefinnande.

• Lära dig om den senaste forskningen gällande meditation och dess effekter på hälsa och välmående.

• Bli en del av en trygg och medkännande grupp som hjälper och stöttar varandra. Du deltar på ett sätt som du känner dig bekväm med.

• Öka din självkännedom

• Finna lugn och ro - fysiskt, mentalt och själsligt.

Under kursen kommer du att få del av hemuppgifter och inspelade meditationer som hjälper dig att komma igång med eller fördjupa din meditationspraktik.

Varje klass har ett eget tema och innehåller en inledande avslappning eller meditation och ytterligare en längre meditation. Vi fördjupar kunskaperna genom en föreläsning och gruppdiskussion. I slutet av varje klass får du en hemuppgift som ger dig möjlighet att träna på egen hand mellan kurstillfällena.

Du kommer att få stöd i din utveckling genom erfarenhetsutbyte och diskussioner i gruppform.

Tema för de olika klasserna är:

  1. Uppmärksamhet och närvaro

  2. Tacksamhet

  3. Savoring (att medvetet förstärka positiva upplevelser)

  4. Autopilot och impulskontroll

  5. Mindfulness

  6. Kärleksfull Vänlighet / Metta