Coaching

Coachande samtal

Vill du utvecklas och nå dina mål?  Är du intresserad av att testa coaching?

Coaching handlar om att hjälpa människor att utveckla sig själva. Coaching är inte terapi eller rådgivning utan en samtalsmetod som hjälper dig att ta reda på vad du vill, vart du vill komma, hur du ska komma dit och vilka eventuella hinder som kan dyka upp på vägen. Detta görs genom bland annat öppna kraftfulla frågor, aktivt lyssnande och feedback. 

Är du intresserad så hör av dig till mig. Vi kan ha samtalen på distans (Zoom, Google Meet, Teams eller telefon) eller så träffas vi fysiskt och sitter ner och pratar. Vi kan också genomföra samtalen under en promenad tillsammans.

Jag coachar enligt ICFs riktlinjer för coaching.  Mer info om coaching finns här: International Coach Federation.

Extraerbjudande coaching!

Vid bokning av coaching betalar du vad du tycker att det är värt och hälften till valfri välgörenhetsorganisation!